Lista parcial de terroristas arabes liberados por olmert para ”complacer” a Abu Mazen

por bajurtov

מספר ברזל תעודת זהות שם מרובע תאריך לידה תאריך מעצר תאריך שחרור שיוך ארגוני תקופת מאסר עברות אחוז ריצוי גיל
תושבי איוש
1 850005984 חנדלה סמיר אחמד חנני 23.7.1988 23.2.2006 22.4.2009 חזיתות 03-02-0000 חברות בהתאגדות לא מותרת,ירי לעבר אדם 79 20
5 852227107 וליד עטא 9.12.1989 6.12.2006 5.1.2010 חזיתות 03-01-0000 חברות בהתאגדות לא מותרת 56 19
6 900393752 פחידה פחרי אחמד רפיק 10.12.1975 23.2.2001 22.2.2010 חזיתות 09-00-0000 החזקת כלי יריה 83 33
8 901420547 ענתרי מחמוד כאיד סאמר 15.1.1976 18.10.2003 17.10.2009 חזיתות 06-00-0000 חברות,יצור פצצה, נסיון לגרימת מוות 81 33
27 908336969 מוחמד יאסר מוסא שכארנה 16.10.1982 16.10.2002 15.10.2008 חזיתות 06-00-0000 הנחת מטען חבלה 98 26
33 936848803 סרחאן מוחמד רגא עלאא 6.1.1984 17.6.2004 16.1.2009 חזיתות 04-07-0000 ירי לעבר אנשים 91 25
51 850134297 שנטי מוחמד עלי עמוד 10.3.1987 20.9.2004 19.9.2008 פתח 04-00-0000 השלכת בקבוק תבערה,המנסה לגרום בכוונה למותו של אחר 98 21
53 850450404 מוחמד עבדאלה דרויש עקאד 10.9.1985 6.4.2006 5.6.2009 פתח 03-02-0000 שיגור חומר נפיץ,חברות בהתאגדות בלתי מותרת 75 23
58 850949348 נביל עלי נעים צלאח 1.1.1988 7.2.2007 6.2.2009 פתח 02-00-0000 השלכת בקבוק תבערה,חברות בהתאגדות בלתי מותרת 77 21
62 851499863 ראיד סעיד מוחמד יונס 5.12.1981 4.2.2006 3.2.2009 פתח 03-00-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 85 27
64 852377803 מוחמד סולימאן מוחמד בנא 1.1.1985 15.2.2007 14.10.2008 פתח 01-08-0000 קשירת קשר לביצוע פשע,נסיון לגרימת מוות 92 24
70 900434192 יוסף סלים ע קאדר חאתם 13.7.1976 1.4.2004 31.10.2008 פתח 04-07-0000 ירי לעבר אנשים 96 32
77 901543876 זידאת מוחמד קאסם חדר 20.9.1973 4.4.2004 3.12.2008 פתח 04-08-0000 ירי לעבר אנשים 94 35
78 901894287 עואד משהור גבר ראמי 20.1.1975 1.10.2004 30.9.2009 פתח 05-00-0000 המנסה לגרום למות אדם,סיוע למבוקשים 78 34
83 904260668 דרוזה סעדי פאיק סעד 24.9.1979 1.3.2004 31.12.2009 פתח 05-10-0000 חברות,ירי לעבר אנשים,סיוע למבוקשים 77 29
87 904623113 חאתם יוסף עיסא אלעביאת 11.2.1973 3.11.2004 2.1.2009 פתח 04-02-0000 המנסה לגרום למות אדם, 91 36
115 907613095 עיסא עומר עבד עלאא 6.11.1980 4.7.2004 3.7.2009 פתח 05-00-0000 יצור נשק תחמושת או חומר נפיץ,מסחר בכלי יריה 83 28
118 907672000 חמאד וחמד עדנאן אחמד ראמי 31.7.1981 11.12.2003 10.3.2010 פתח 06-03-0000 הנחת מטעני חבלה 75 27
120 907929434 בלאל מוחמד עיסא 15.11.1980 19.7.2006 18.10.2008 פתח 02-03-0000 אחזקת נשק או תחמושת או חומרי חבלה 93 28
136 911496966 אגבארי רבחי עטא זהראן 20.3.1983 26.2.2004 25.10.2008 פתח 04-08-0000 השלכת בקת”בים 96 25
143 914119862 כרים מוחמד חמדאן 6.6.1980 1.8.2004 30.9.2008 פתח 04-02-0000 תכנון ירי לעבר אדם 98 28
159 921709960 אחמד סקר אברהים סלים 23.2.1983 21.8.2006 20.12.2008 פתח 02-04-0000 קשירת קשר לביצוע פשע,נסיון לחטיפה לשם ביצוע רצח 86 26
160 921711420 באסל כמאל מחמוד תיתי 14.6.1984 17.11.2002 16.9.2008 פתח 05-10-0000 ירי לעבר אדם 99 24
167 937442861 קאטוני מוצטפא יוסף יוסף 23.10.1983 5.11.2004 4.11.2008 פתח 04-00-0000 הנחת חומר נפיץ או נזיל 95 25
171 938379492 פאדי מוסא קרעאן 7.2.1982 5.1.2006 4.12.2008 פתח 02-11-0000 חברות בהתאגדות בלתי חוקית 91 27
177 941331555 סרוגי מוסא עבד אלהאדי זאהי 6.7.1983 6.4.2005 5.10.2008 פתח 03-06-0000 הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות 97 25
191 949797591 מחמוד עלי אלקטאקה חסן 1.10.1984 27.2.2006 26.9.2008 פתח 02-07-0000 ירי לעבר אנשים 97 24
198 950583344 מוהנד חגיגי 17.9.1987 5.6.2006 4.11.2008 פתח 02-05-0000 מתן מקלט ,יצור נשק או תחמושת , ירי לעבר אנשים,מסחר בכלי יריה ללא רשיון 92 21
204 967752973 אלשובאק אחמד מחמד נדאל 15.7.1969 19.4.2005 25.2.2010 פתח 04-10-0007 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 69 39
217 999456569 סעד עיסא מחמד חמזה 11.11.1979 28.5.2003 27.11.2008 פתח 05-06-0000 פעילות בארגון טרור 95 29
219 901536896 מנדר תייסיר עלי זיד 22.1.1977 11.4.2006 10.4.2011 פתח 05-00-0000 הנחת חומר נפיץ או נזיל 48 32
220 900450099 דראגמה תופיק רשיד מואפק 1.1.1974 25.2.2003 24.8.2012 פתח 09-06-0000 החזקת כלי יריה 58 35
221 901216994 עליאת מחמוד מוחמד מוניר 1.2.1975 1.6.2004 30.11.2011 פתח 07-06-0000 המנסה לגרום למותו של אדם,ירי לעבר אנשים 56 34
228 937159465 נאדר נאיף מוחמד אבו זנט 1.1.1988 3.11.2006 2.11.2011 פתח 05-00-0000 יצור נשק תחמושת או חומר נפיץ,ירי לעבר אנשים 36 21
233 904451788 אבו שלבכ נמר אחמד מוג’אהד 13.1.1978 1.1.2003 30.6.2012 פתח 09-06-0000 ירי לעבר אנשים 59 31
238 946453883 סאמר יוסף מוחמד אשקר 26.11.1985 22.8.2006 21.8.2011 פתח 05-00-0000 הנחת חומר נפיץ,שיגור חומר נפיץמסחר בכלי יריה 40 23
242 946949237 מחמד חטיב עבייד 12.9.1985 15.6.2006 14.2.2013 פתח 06-08-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 33 23
244 850160425 מאאמון צאלח מנצור שרים 22.11.1988 1.2.2006 31.1.2013 פתח 07-00-0000 המנסה לגרום למות אדם 37 20
245 850817081 אדהם נאצר עבד אלעזיז שלבי 1.2.1989 21.3.2006 20.3.2012 פתח 06-00-0000 הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות 41 20
250 850205154 אנס צבאח 26.11.2006 25.11.2010 פתח 04-00-0000 הנחת חומר נפיץ שלא כדין 44 109
252 910458181 האני חאזם מחמד בלאישה 1.1.1988 7.10.2006 6.12.2010 פתח 04-02-0000 הנחת חומר נפיץ או נוזל שלא כדין 45 21
253 852358852 עדאם עומר מוחמד חליפה 1.7.1989 6.6.2006 5.12.2010 פתח 04-06-0000 הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות 49 19
258 850444746 אחמד מופיד מחמד אחמד 1.1.1988 25.4.2006 24.7.2012 פתח 06-03-0000 הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות ירי לעבר אנשים,מסחר בכלי יריה ללא רשיון 37 21
261 803053172 ראמי בסאם עיד אבו שראב 12.8.1981 25.8.2005 24.2.2011 פתח 05-06-0000 מתן מקלט ,יצור נשק או תחמושת , ירי לעבר אנשים,מסחר בכלי יריה ללא רשיון 55 27
267 411487622 פראס אחמד חליל אלנמורה 28.3.1977 13.7.2006 12.1.2012 פתח 05-06-0000 ירי לעבר אנשים,אחזקת משרה בהתאגדות בלתי חוקית 39 31
282 906202726 יאסר מוחמד עבד אלעזיז אלזמאערה 6.1.1977 15.10.2003 14.10.2012 אחר 09-00-0000 תכנון חטיפת משת”פים,ירי לעבר אדם 54 32
289 905556957 אבו צלאח תיאסיר חוסין פאדי 11.4.1979 16.6.2005 15.12.2010 חזיתות 05-06-0000 ירי לעבר אנשים 58 29
292 938009867 מוראד מחמוד אחמד זידאן 17.1.1985 13.12.2005 12.12.2011 חזיתות 06-00-0000 ירי לעבר אנשים,המנסה לגרום למות אדם 45 24
298 910634815 חאתם מוחמד ע’א האדי אבו אלחאג 18.9.1982 1.12.2003 30.11.2008 פתח 05-00-0000 ירי לעבר אדם 95 26
299 410449391 סאלם מחמוד סאלמה רכאד 1.1.1944 2.10.2002 1.10.2010 אחר 08-00-0000 פעילות בארגון טרור,אחזקת נשק או תחמושת 74 65
300 916746407 אחמד תאופיק תאיה 31.8.1978 21.5.2004 20.5.2012 חזיתות 08-00-0000 הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות 53 30
301 999453509 מוחמד עלי טלב טקאטקה 1.1.1981 22.3.2006 21.1.2011 פתח 04-10-0000 הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות,השלכת בקבוק תבערה 50 28
302 411010267 נאדר צאלח אסמעיל אסמעיל 22.6.1983 29.7.2005 28.10.2011 פתח 06-03-0000 החזקת כלי נפץ המסוגל לגרום מוות, 49 25
303 911510832 רמאא מחמוד שפיק שבראוי 22.9.1982 20.7.2006 19.5.2008 פתח 01-10-0000 ייצור נשק 115 26
304 850533514 אחמד עבדאללה אחמד חמאדנה 8.7.1987 17.12.2005 16.6.2008 פתח 02-06-0000 מתן מקלט,הנחת חומר נפיץ 108 21
305 913456638 חליל עארף מוחמד צלאח 4.8.1987 28.7.2004 27.6.2008 פתח 03-11-0000 הנחת מטען 104 21
306 852231117 גהאד חסן מאזן סניף 30.11.2006 29.4.2008 פתח 01-05-0000 חברות בהתאגדות בלתי מותרת,מתן שירות 123
307 852228667 עבדלגאני גמעה עבד חגיגי 30.11.2006 29.4.2008 פתח 01-05-0000 חברות בהתאגדות בלתי מותרת,מתן מקלט 123

מספר ברזל תעודת זהות שם מרובע תאריך לידה תאריך מעצר תאריך שחרור שיוך ארגוני תקופת מאסר עברות אחוז ריצוי גיל
תושבי עזה

1 410135339 ורד נביל ונס מוצטפא נסים 12.2.1980 10.4.2002 9.4.2008 אחר 06-00-0000 ירי לעבר אדם 106 29
3 411073687 פדא עמאד מחמד זיאד 27.10.1979 21.4.2005 20.10.2013 חזיתות 08-06-0000 נסיון לרצח,ירי לעבר אנשים 39 29
4 800038010 זיאד מחמד סאלם תראבין 18.7.1983 4.7.2005 3.5.2008 רשפ 02-10-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 111 25
5 800138869 חליל אסמעיל חליל ברכה 27.12.1983 9.5.2004 8.11.2011 פתח 07-06-0000 הנחת מטען חבלה 57 25
6 800171324 בארוד אדיב ג’מאל עלא 13.1.1984 16.7.2002 15.7.2013 חזיתות 11-00-0000 המנסה לגרום למות אדם,מכירה והעברת נשק ללא היתר 56 25
7 800172363 שיך שוקי עווד ראמי 29.11.1983 28.5.2005 27.5.2009 פתח 04-00-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 81 25
8 800183857 עאידי עבד רבה עבד אלכרים סאמי 19.1.1984 13.2.2003 12.2.2012 חזיתות 09-00-0000 נסיון רצח 61 25
9 800191611 אסטל אסמעיל חסן בלאל 3.2.1984 5.10.2004 4.12.2008 פתח 04-02-0000 קשירת קשר לפשע 93 25
10 800285587 חלף עואד עיאד ארמילאת 1.12.1984 9.5.2004 8.5.2010 אחר 06-00-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 72 24
12 800710493 אבו נאדי יוסף מוחמד עלאא 28.3.1987 25.2.2005 24.8.2008 פתח 03-06-0000 חברות,זריקת מטעני חבלה 100 21
13 801076829 שאער זויד מחמד רמזי 19.8.1984 30.3.2005 29.1.2008 פתח 02-10-0000 חברות,הברחת אמל”ח 120 24
14 900214909 סלימאן חמדאן מחמוד ברכה 14.1.1975 9.5.2004 8.5.2008 04-00-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 107 34
16 900812645 עטא יוסף מוחמד קאסם 10.4.1975 11.3.2003 10.3.2008 פתח 05-00-0000 הסעת חמושים ומבוקשים בדרך לפיגוע 109 33
17 901249086 חסנין חסן עבדל האדי עבדל-האדי 10.8.1976 28.11.2001 27.11.2013 אחר 12-00-0000 המנסה לגרום למות אדם,מסחר בכלי יריה ללא רשיון 56 32
21 903577906 אבו חגאג חאתם חסן ראמי 7.3.1979 11.9.2004 10.3.2009 פתח 04-06-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 88 29
22 903693240 פרחאת גאזי יוסף ראמי 10.5.1979 23.10.2002 22.10.2012 חזיתות 10-00-0000 קשירת קשר לביצוע פשע 58 29
24 906761127 גדבה סייד מנצור מחמד 18.10.1981 4.2.2004 3.6.2008 חזיתות 04-04-0000 אימון צבאי בלא היתר 105 27
27 909123457 קדיח מחמד סאלם סאלם 14.1.1982 13.10.2003 12.10.2010 פתח 07-00-0000 נסיון לרצח 70 27
28 910693431 מועין צובחי חליל ברכה 28.5.1977 9.5.2004 8.11.2008 04-06-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 95 31
31 926726472 חאמד מנצור חמדאן בן חסן 6.3.1983 4.7.2005 3.1.2009 03-06-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 90 25
32 930520788 מוחמד פאיז מוחמד אבו טאהא 29.12.1968 9.1.2004 8.1.2010 פתח 06-00-0000 הנחת מטעני חבלה 77 40
33 946671070 אבו שושה סלימאן סלאמה פואד 20.7.1982 6.5.2005 5.11.2009 04-06-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 73 26
35 912292331 כמאל מוחמד עבד אחמיס עבאס 30.1.1972 23.7.2005 22.1.2008 פתח 02-06-0000 קשירת קשר לפשע,הסתננות 124 37
37 905229290 אבו גזר יוסף חמד איימן 8.1.1980 27.2.2005 26.8.2008 אחר 03-06-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 100 29
38 900813585 אימן חסן אחמד עמודי 24.7.1975 1.3.2006 31.8.2008 אחר 02-06-0000 מגע עם סוכן חוץ 99 33
39 908982788 סעד גמאל סלאמה עגרמי 9.2.1982 1.10.2004 31.5.2011 רשפ 06-08-0000 חברות,ירי לעבר אדם,השלכת מטעני חבלה 59 27
40 900632894 מוסא עבד אלרחמן עטואה אבו-שער 15.10.1978 1.3.2006 29.2.2008 אחר 02-00-0000 נשיאת נשק שלא כדין,הסתננות 124 30
41 800018947 חסן כפארנה 1.1.1983 3.11.2006 2.11.2007 פתח 01-00-0000 מגע עם סוכן חוץ,נשיאת נשק שלא כדין 182 26
43 931311971 גאליה עבד אלכרים מחמוד כאמל 17.1.1966 13.1.2005 12.1.2010 רשפ 05-00-0000 מסחר בכלי יריה ללא רשיון 72 43

10 comentarios to “Lista parcial de terroristas arabes liberados por olmert para ”complacer” a Abu Mazen”

 1. Tu blog ha recibido el premio “Brillante Weblog”. Si quieres recogerlo sigue este enlace:

  http://sentirlucharvencerpodemos.blogspot.com/

  Me gusta

 2. Niko escribió:
  ”deberé impedir tu simiente,con una explosión de esporas que te afecten..Morabita..”
  Y en otro parrafo puso lo siguiente:
  ”Morabita, introdúcete el Coran por el culo, hazte Pedofilo como Mahoma..”
  Amigo Niko:
  Me parece sencillamente un texto repugnante ,nazi ,de pesimo gusto,en el primer ejemplo(un judio jamas puede ni siquiera pensar en exterminios,luego de lo que nos hizo Hitler)y ademas muy mal hablado en el segundo
  No te lo borro porque quiero dar derecho a los lectores de que cada uno lo juzgue por si mismo.
  Si te arrepentiste de haberlo editado solo pidelo y lo borrare a pedido tuyo.
  Un abrazo

  Me gusta

 3. YA BORRE LA NOTA DE HUMOR,NO QUIERO QUE SIGAS TEMIENDO QUE TE IDENTIFIQUEN.
  La proxima vez que hagas algo aprende a bancartela
  Saludos

  Me gusta

 4. Nora:
  Fijate que ”amigovios” seremos que ni siquiera tenemos nuestros numeros telefonicos uno del otro…Y eso que mi socio no es ningun ”perseguido” como Nikolabinyard

  Me gusta

 5. eso sr bajurtov es SEGURIDAD… la gente que se salvo en pleno proceso militar ni sabia que habia otro compañero a dos pisos mas abajo de donde vivian

  no se tenia telefonos, ni direcciones y nadie conocia a nadie… eso es cuidar a tu par mas que a vos mismo

  muy bien por vos o por el perro atado de galili!!!

  Me gusta

 6. Que pasó? No entiendo nada

  Me gusta

 7. Amigovio,otro invento de la educadora suplente,tienen cada cosa en el maroto esta gentuza nazi-bolchevique………y para colmo se pasa peliculas de celulas terroristas en las que un miembro no conoce al otro y asi evitan la captura en manos de no se quien.

  Me gusta

 8. Nikolabenyard me paso un email para que publique una nota comica con sus fotos y luego ”arrugo”,ahora me acusa que lo escrache gratuitamente,eso paso Augusto.’
  Saludos

  Me gusta

 9. gallili cerra el culo .. ?
  A blasfemar a otro lado ,este blog es serio y respetuoso .
  Si continuas haciendolo seras borrada como lo que siempre fuiste,una colaboracionista de la triple A

  Me gusta

 10. I found all information I was looking for

  Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: